http ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: Στην 1η φάση ο Νέστος, στην 3η η Καβάλα
Monday, 12 October 2020 14:40

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: Στην 1η φάση ο Νέστος, στην 3η η Καβάλα

Written by 
Published in ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. Ο Νέστος Χρυσούπολης, ως Κυπελλούχος της ΕΠΣ Καβάλας, θα μπει στην διοργάνωση από την 1η φάση με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται στις 28/10. Η ΠΑΕ ΑΟΚ θα μπει στη μάχη στην 3η φάση, στις 18/11. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 16/10.  

Τα βασικά σημεία της προκήρυξης

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 16.10.2020 και ώρα 11:00. Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από υποχρεούμενη ομάδα  επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Α.Π. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των Κυπελλούχων ομάδων ΕΠΣ δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι Φιναλίστ ( Άρθρο 40 του ΚΑΠ).

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 οι Κυπελλούχες ομάδες των ΕΠΣ εξαιρούνται από τις αναφερόμενες στο άρθρο ποινές. 

2. Όλες οι ομάδες μαζί με την δήλωση έχουν υποχρέωση να δηλώσουν ως έδρα γήπεδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ΚΑΠ για την κατηγορία που ανήκουν.

Για την 1η και την 2η φάση του κυπέλλου, που αγωνίζονται μόνο ερασιτεχνικές ομάδες, τα γήπεδα πρέπει να είναι προδιαγραφών Γ΄ Εθνικής. Για την 3η  φάση οι γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση γήπεδο προδιαγραφών Γ΄ Εθνικής/Football League, αναλόγως της κατηγορίας που αγωνίζονται. Για την 4η  φάση οι γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση γήπεδο προδιαγραφών Football League/Super League2 αναλόγως της κατηγορίας που αγωνίζονται.

Από την 5η φάση και εντεύθεν οι γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση γήπεδο προδιαγραφών Super League2/ Super League Interwetten, αναλόγως της κατηγορίας που αγωνίζονται. Αν προκριθούν ομάδες που αγωνίζονται σε κατώτερες κατηγορίες θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως και να λάβουν την παραχώρηση χρήσης γηπέδου αντιστοίχων προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές, ανά κατηγορία αναφέρονται στο άρθρο 8 του ΚΑΠ και συμπληρώνονται από τις προκηρύξεις των κατηγοριών.

Όταν μία ομάδα αναγκαστεί εκ των συνθηκών να αλλάξει την έδρα της, λόγω απαίτησης να αγωνιστεί σε γήπεδο με προδιαγραφές ανώτερης κατηγορίας, εφόσον δεν δύναται να βρει αυτό εντός των ορίων της οικείας ΕΠΣ, δύναται να ισχύσει η πρόβλεψη του άρθρου 78 παρ. 3 του Καταστατικού της ΕΠΟ, ήτοι να αναζητήσει γήπεδο εντός της διοικητικής περιφέρειας της  έδρας της.

3. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:

α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:

• Για τις ομάδες της Super League Interwetten: 5.000 €

• Για τις ομάδες τις Super League 2: 3.000 €

• Για τις ομάδες της Football League: 2.000 €

• Για τις Ερασιτεχνικές Ομάδες: 500 €.

β) Πράξη Συναίνεσης για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενυπόγραφη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) των προσώπων που αναφέρονται και υπογράφουν τη δήλωση συμμετοχής.

γ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο., την Super League Interwetten ,την Super League 2, την Football league και τις οικείες Ε.Π.Σ των Ομάδων.

δ) Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα (ως τέτοια θεωρείται και η δήλωση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο) μπορεί να γίνει δεκτή –και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα- εφ’ όσον, μέχρι την υποβολή της ή μέχρι την πληρωμή του παραβόλου, δεν διεξήχθη η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Ο.

ε) Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο Κύπελλο από ομάδες (Π.Α.Ε. ή σωματεία) που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (που προκύπτουν είτε από χρηματικές ποινές είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία) προς την Ε.Π.Ο. και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του πειθαρχικού κώδικα, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης. Ενδεχόμενες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι ισχυρές.

στ) Παραχωρητήριο Γηπέδου υποχρεωτικά για την κύρια έδρα καθώς και για την εναλλακτική, όταν τούτο απαιτηθεί σε περίπτωση πρόκρισης μίας ομάδος για να καλύψει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Όλες οι ομάδες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λαμβάνουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια.

Σχετικά με την καταλληλότητα και κανονικότητα των δηλούμενων γηπέδων ισχύουν τα άρθρα 9 και 10 του ΚΑΠ.

ζ) Όλες οι Π.Α.Ε./Σωματεία υποχρεωτικά θα καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών. των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται Δεκτή.

Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο  Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις, μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.

1η Φάση

Θα λάβουν μέρος οι πενήντα τρεις (53) Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. Μετά από κλήρωση θα προκριθεί μία (1) Ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη Φάση και οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) αφού κατανεμηθούν σε 6 ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια θα δημιουργήσουν 26 ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν είκοσι έξι (26) νικήτριες Ομάδες, οι οποίες μαζί με την μία (1)  ομάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα θα συμμετάσχει στην επόμενη Φάση.

Συνεπώς το σύνολο των ομάδων που θα προκριθούν για την 2η Φάση θα είναι είκοσι επτά (27). Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε έξι (6) κληρωτίδες βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.

Σύνολο αγώνων :26

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων. Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

2η Φάση

Θα συμμετέχουν οι είκοσι έξι (26) νικήτριες ομάδες από την 1η Φάση και η μια (1) ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα .Σύνολο είκοσι επτά (27) ομάδες.

Μετά από κλήρωση θα προκριθεί στην επόμενη φάση άνευ αγώνα μια (1) ομάδα.

Οι είκοσι έξι (26) ομάδες θα κατανεμηθούν σε 4 ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια.

Θα σχηματιστούν δέκα τρία (13) ζευγάρια, και θα προκύψουν δέκα τρεις (13) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες οι οποίες μαζί με την μια (1) ομάδα άνευ αγώνα θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Συνολικά θα προκριθούν δέκα τέσσερεις (14) ομάδες.

Στη διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι Ομάδες σε τέσσερεις (4) κληρωτίδες όπως διαχωρίστηκαν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.  Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.

Σύνολο αγωνων:13

Η Ομάδα που θα προκριθεί άνευ αγώνα από την 1η Φάση, θα μπει στην κληρωτίδα και δεν μπορεί να προκριθεί άνευ αγώνα και στην 2η Φάση. Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε  εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

3η  Φάση

Θα συμμετέχουν οι δέκα τρεις (13) νικήτριες ομάδες της 2ης Φάσης και η μια (1) ομάδα άνευ αγώνα.   

Σύνολο ομάδων: δέκα τέσσερις (14).

Συμμετέχουν και οι δέκα εννέα (19) ομάδες της Football League.

Σύνολο ομάδων τριάντα τρεις (33). Σχηματίζονται δύο (2) γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο (1ο ) γκρουπ δυναμικότητας, αποτελείται από τις δέκα τέσσερις (14) ερασιτεχνικές ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η Φάση και το δεύτερο (2ο ) γκρουπ δυναμικότητας αποτελείται από τις δέκα εννέα (19) ομάδες της Football league. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια.  

Προκρίνονται 14 ομάδες

Από το 2ο γκρουπ δυναμικότητος παραμένουν πέντε (5) ομάδες και διεξάγεται εκ νέου κλήρωση από την οποία προκύπτουν δύο (2) ζευγάρια. Προκρίνονται 2 ομάδες.

Η μία (1) που παραμένει μετά την κλήρωση προκρίνεται στην επόμενη Φάση άνευ αγώνα. Προκρίνεται 1 ομάδα.

Συνολικά θα προκριθούν δέκα επτά (17) ομάδες.

Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ). Οι δύο (2) αγώνες μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων της Football League θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κληρώθηκαν πρώτες

Σύνολο αγώνων :16

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

4η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα επτά (17) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση και οι δώδεκα (12) ομάδες της Super League2.  Σύνολο ομάδων είκοσι εννέα (29). Σχηματίζονται δυο γκρουπ  δυναμικότητας.

Το πρώτο (1ο) γκρουπ δυναμικότητας, αποτελείται από τις δέκα επτά (17) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση και το δεύτερο (2ο ) γκρουπ δυναμικότητας, από τις δώδεκα (12) ομάδες της Super League2. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12) ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ).

Προκρίνονται 12 ομάδες. Μετά την διαδικασία κλήρωσης παραμένουν στην κληρωτίδα πέντε (5) ομάδες και διεξάγεται εκ νέου κλήρωση από την οποία προκύπτουν δύο (2) ζευγάρια Οι δύο αγώνες μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων που προέκυψαν από την δεύτερη κλήρωση θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κληρώθηκαν πρώτες.

Προκρίνονται 2 ομάδες.

Η μια (1) ομάδα που παραμένει στην κληρωτίδα προκρίνεται στην επόμενη Φάση άνευ αγώνα.

Προκρίνεται 1 ομάδα.

Συνολικά θα προκριθούν δέκα πέντε (15) ομάδες.

Σύνολο αγώνων :14

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

5η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τέσσερις (14) νικήτριες ομάδες της 4ης ΦΑΣΗΣ, η (1) μια ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα και οι έντεκα (11) ομάδες της Super League Interwetten (εξαιρούνται οι ομάδες ΑΕΚ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΠΑΟΚ ).  Σχηματίζονται δυο γκρουπ δυναμικότητας.

Το πρώτο (1ο ) γκρουπ, αποτελείται από τις δέκα πέντε (15) ομάδες που προκρίθηκαν από την 4η Φάση και το δεύτερο (2ο) γκρουπ, αποτελείται από τις έντεκα (11) του πρωταθλήματος Super League Interwetten. Οι αγώνες είναι μονοί και διεξάγονται στις έδρες των αδυνάτων (1ο γκρουπ).

Προκρίνονται 11 ομάδες

Οι τέσσερεις (4) ομάδες που θα παραμείνουν στην κληρωτίδα αφού έχει ολοκληρωθεί η

διαδικασία της κλήρωσης θα αγωνισθούν μεταξύ τους, με γηπεδούχο ομάδα την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη.

Προκρίνονται 2 ομάδες

Συνολικά θα προκριθούν δέκα τρεις (13) ομάδες.

Σύνολο αγώνων :13

Στην εν λόγω Φάση εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

6η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τρεις (13) ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και οι τρεις (3) ομάδες του πρωταθλήματος Super League Interwetten ( ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –ΠΑΟΚ ).

Θα κατανεμηθούν σε δυο γκρουπ δυναμικότητας σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη στη περίοδο 2019-2020.  Θα διεξαχθεί κλήρωση έδρας. Οι αγώνες θα είναι διπλοί Θα προκριθούν οκτώ (8) ομάδες .

Σύνολο αγώνων :16

7η Φάση (προημιτελική )

Συμμετέχουν οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 6η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά

από κλήρωση τέσσερα (4) ζευγάρια και προκρίνονται 4 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα

που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί.

Σύνολο αγώνων:8

8η ΦΑΣΗ ( ημιτελική)

Συμμετέχουν οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την 7η ΦΑΣΗ. Σχηματίζονται μετά από κλήρωση δύο (2) ζευγάρια και προκρίνονται 2 ομάδες. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που  κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί.

Σύνολο αγώνων: 4

Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον Τελικό .

Στην 6η, 7η και 8η φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή (υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Τελικός Αγώνας Κυπέλλου

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα ορίζεται η 22/05/2021.  Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο O.A.K.A.

Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων

Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων.

Η διεξαγωγή των αγώνων δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.

Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε Φάσης έχουν ως ακολούθως:

1Η ΦΑΣΗ 28.10.2020

2Η ΦΑΣΗ 04.11.2020

3Η ΦΑΣΗ 18.11.2020

4Η ΦΑΣΗ 02.12. 2020

5Η ΦΑΣΗ 15-16-17/12.2020

6Η ΦΑΣΗ

1Η Αγωνιστική 12-13-14/01.2021

& 19-20-21/01.2021

 2Η Αγωνιστική 02-03-04/02.2021

7Η ΦΑΣΗ

1Η Αγωνιστική 09-10-11/02.2021

 2Η Αγωνιστική 02-03-04/03.2021

8Η ΦΑΣΗ

1Η Αγωνιστική  06-07-08/04.2021

2Η Αγωνιστική 27-28-29/04.2021.

ΤΕΛΙΚΟΣ 22.05.2021

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων από την 6η φάση και εντεύθεν δύναται να τροποποιηθούν είτε λόγω διευκόλυνσης των ομάδων που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις είτε λόγω εκδήλωσης τυχόν κρουσμάτων Covid 19.

Συμμετοχή ποδοσφαιριστών

α) Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στην 20άδα για τις ομάδες της Super league Ιnterwetten, Super League2 και Football League δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών είναι υποχρεωτική, από την πρώτη Φάση μέχρι και τον Τελικό Αγώνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δηλωμένων ποδοσφαιριστών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους. Για την  αγωνιστική περίοδο 2020-2021 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01.01.2001 και εντεύθεν. Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή του αγώνα.

β) Ως προς τους αλλοδαπούς ή κοινοτικούς που επιτρέπεται να δηλώνονται στο Φ.Α. και να χρησιμοποιούνται στην 11αδα μίας αγωνιζόμενης ομάδας ισχύουν τα όσα προβλέπονται στον ΚΙΜΠ και στις οικείες προκηρύξεις για το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται η κάθε ομάδα.

Η παράβαση των προβλέψεων της παρούσας χορηγεί το δικαίωμα ένστασης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 ε του ΚΑΠ. Σε όλες τις Φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδος επιτρέπονται έως πέντε (5) αλλαγές που θα γίνονται σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα για κάθε μία ομάδα (χωρίς να υπολογίζεται ως διακοπή οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν στην διάρκεια του ημιχρόνου) και εφόσον ένας αγώνας οδηγηθεί σε παράταση οι ομάδες έχουν δικαίωμα και 6ης αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Παιγνιδιού (Laws of the Game και από 8-5-2020 απόφαση της IFAB).

Κάρτα υγείας. Υγειονομικό πρωτόκολλο

Από 1 Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την ατομική κάρτα υγείας αθλητή ( ΦΕΚ 3254/ Β΄/08-08-2018 και άρθρο 18 του ΚΑΠ). Η κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Κυπέλλου χωρίς την ύπαρξη εγκύρου δελτίου αθλητικής ιδιότητας και κάρτας υγείας εν ισχύ.

Υγειονομικό πρωτόκολλο

Σε κάθε αγώνα κυπέλλου θα τηρείται αυστηρά το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Εφόσον

στον αγώνα συμμετέχουν ομάδες διαφορετικών κατηγοριών, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το υγειονομικό πρωτόκολλο της ανώτερης κατηγορίας. Τα επίσημα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε ερασιτεχνική και επαγγελματική κατηγορία που ισχύουν, είναι αυτά που ανηρτημένα στο site της Γ.Γ.Α..

 

Read 721 times Last modified on Monday, 12 October 2020 14:43

Articles by Author

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
eXTReMe Tracker