Μαζικές ανακοινώσεις για την Ασπίδα Πολυστύλου σε διάστημα λίγων ωρών ενόψει της νέας χρονιάς στην Β' κατηγορία ΕΠΣ Καβάλας.